ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

ผู้ติดตาม

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สถานการณ์การเจ็บป่วยและการตาอยของคนไทย

   ในอดีตสถานการณ์การเจ็บป่วยและการการตายของคนไทยส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดต่อ แต่ในปัจุจุบันสถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปคนไทยส่วนใหญ่เกิดการเจ็บป่วยและการตายด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่มีต้นเหตุมาจากพฤติกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น